Phương thức tìm ý tưởng kinh doanh từ ebook

Ý tưởng kinh doanh tồn tại mọi lúc mọi nơi xung quanh chúng ta. Thường chúng không dễ dàng để nhận biết nếu bạn không có được cái đầu đủ thông minh và sáng suốt. Vì vậy, bài viết này sẽ liệt kê ra 4 bước cần thiết để bạn có thể tìm ý tưởng kinh doanh thông qua những quyển ebook về kinh doanh hiệu quả

Ngày đăng: 13-05-2017

1,454 lượt xem

Tìm ý tưởng kinh doanh phải hiểu rõ mình ở đâu

Hiểu rõ mình ở đâu

Hiểu rõ mình ở đâu: Hiểu rõ mình ở đâu khi thực hiện phương pháp tìm ý tưởng kinh doanh qua ebook. Bạn là người kinh doanh có vốn nhỏ, muốn kinh doanh thông qua bằng cách mua đi - bán lại. Hay bạn là người sẽ kinh doanh dịch vụ, hay bạn sẽ làm sản phẩm thời vụ? Mỗi cuốn sách hay mỗi ebook đều có ví dụ dẫn chứng cụ thể mà bạn có thể theo dõi. Những ví dụ và dẫn chứng này không thể áp dụng 100%, nên bạn cần lựa chọn đúng ebook có các ví dụ kinh doanh hoặc là các quy luật kinh doanh gần đúng với điều bạn cần.

Tìm ý tưởng kinh doanh đọc cả sách Việt Nam lẫn ebook nước ngoài

Đọc cả sách Việt Nam lẫn ebook nước ngoài

Đọc cả sách Việt Nam lẫn ebook nước ngoài: Phương pháp tìm kiếm ý tưởng kinh doanh qua Ebook không thật sự thần kỳ như bạn nghĩ! Bạn vẫn phải vận dụng đầu óc của mình để tìm ra điểm chung của các ebook kinh doanh Việt Nam và ebook ví dụ từ nước ngoài để hiểu là mình đang làm đúng. Nếu ý tưởng 2 bên kết hợp đúng với nhau thì chắc chắn là bạn đang làm đúng. Quá trình nghiên cứu này cần phải kỹ càng. Đa phần mô hình kinh doanh tại nước ngoài và Việt Nam sẽ khác biệt nhau về câu chuyện địa lý và sở thích của khách hàng, vì vậy bạn phải đầu tư thời gian để hiểu lại những điểm áp dụng tại ebook nước ngoài chủ yếu là những vấn đề về khả năng thất bại và tâm lý khách hàng. Các ebook Việt Nam sẽ giúp bạn nhìn ra chặng đường phát triển thực tế của kinh doanh mà bạn đang thực hiện.

Tìm ý tưởng kinh doanh kiểm chứng thực tế

Kiểm chứng từ thực tế

Kiểm chứng từ thực tế: bất kỳ ý tưởng kinh doanh nào đều cần kiểm chứng thực tế trước khi thi hành theo quy mô. Phương pháp tìm Ý tưởng kinh doanh từ ebook chỉ là một nền kiến thức vững chắc có ví dụ thực tế mà bạn có thể sử dụng. Nhưng trước khi tiến hành buôn bán, hãy suy nghĩ cho kỹ: tôi có thể kiểm chứng tiềm năng sản phẩm này như thế nào? Phương pháp kiểm chứng có thể là bạn tự bắt đầu kinh doanh nhỏ trước khi làm lớn. Nhập hàng nhỏ, hay làm gì thì đó tùy bạn.

Tìm ý tưởng kinh doanh tự làm dựa theo ebook

Tự làm kế hoạch kinh doanh của bạn dựa trên ý tưởng của ebook

Tự làm kế hoạch kinh doanh của bạn dựa trên ý tưởng của ebook: bước cuối cùng của phương pháp tìm ý tưởng kinh doanh từ ebook là tự viết lại kế hoạch kinh doanh của bạn - không theo form mẫu nào cả. Mà hãy viết theo suy nghĩ cá nhân của bạn, Nhớ kỹ rằng kinh doanh của bạn phải giải quyết được các vấn đề lời lỗ - chiến lược rút lui - chiến lược mở rộng như bạn đã suy nghĩ.

Đưa ý tưởng kinh doanh lên online

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
biettuot